Pojęcie recyklingu jest dość powszechnie używane, ale upcykling to coś, o czym mówi się nieco rzadziej. Jest to taki sposób wtórnego przetwarzania odpadów, dzięki któremu powstałe produkty mają wartość wyższą niż pierwotny surowiec. Ponadto - oprócz zmniejszania ilości odpadów, zmniejsza się też ilość materiałów w...